Pokers

Pokers ir vien no populārākajām kazino galda spēlēm, kurā spēlētājs var likt lietā savas prasmes un attīstīt stratēģisko domāšanu. Lai gan šķiet, ka tas ir pietiekami populārs, lai par to zinātu visi, tomēr ir daļa sabiedrības, kurai nav ne mazākās jausmas par to, kas ir pokers un kā to spēlēt. Tāpēc šeit būs neliela ievadinstruktāža pokerā.
Pokers ir kāršu spēle, kurā tiek vāktas kāršu kombinācijas un liktas likmes. Uzvar spēlētajs ar lielāko kāršu kombināciju vai arī spēlētājs, kurs pēdejais palicis spēlē, jo pārējie ir atteikušies turpināt. Uzvarētājam pienākas visu spēlētāju liktas likmes.

Pokerā ir pāris svarīgi nosacījumi, kuri jāievēro:
1. Spēlei jāpieiet ar nopietnu attieksmi.
Pokera spēlē ir svarīgi neizrādīt emocijas par spēlē esošo situāciju vai kāršu kombināciju. Biezi vien spēlētāji mānās un liek lielas likmes pat ja kārtis nesastāda nekādu kombināciju, tādējādi panākot ka pārejie spēlētaji turpina likt likmes līdz zināmam brīdim, kad atsakās turpināt tālāk spelēt, kā rezultātā uzvar.
2. Jāprot izsvērt likmju robežas.
Spēlētājam ir jāapzinās cik daudz viņš var atļauties spēlēt un likt likmēs, lai pēc pokera spēles nepaliktu tukšām rokām. Bieži spelētāji riskē spēlējot ar domu “visu vai neko”, taču tik drosmīgu lēmumu varat pieņemt tikai tad, ja esat stipri pārliecināts, ka jūsu kombinācija būs vērtīgākā.
3. Noteikti jāpārzin kāršu kombinācijas.
Šis ir viens no nozīmīgākajiem pokera nosacījumiem, lai spētu orientēties spēlē. Tātad Pokera spēlē katram spēlētājam tiek izdalītas divas kārtis. Taču galda vidū novietotas trīs kārtis neatklājot to vērtību un simbolus. Kad kārtis izdalītas spēlētājiem tiek dota iespēja likt likmes. Balstoties uz pirmā spēlētāja likto likmi, pārējiem spēlētajiem ir iespēja likt tikpat vai vairāk. Ja kāds uzliek vairak, tad spēlētājiem, kuri pirms tam bija uzlikuši likmi tā ir jāpapildina. Kad pirmā likmju kārta noslēgusies un visi spēlētāji ir ar mieru atklāt pirmo no galda vidū esošajām kārtīm, seko otrā kārta. Spēlētāji atkal liek likmes. Tie spēlētāji, kuri vairs nevēlas piedalīties atsakās un no spēles izstājas. Tā turpina likt likmes un vērt kārtis kamēr visas trīs galda vidū esošas kārtis atklātas. Tad spēlētāji pa vienam atklāj savas kārtis un uzvar tas, kuram ir visaugstākā jeb visstiprākā kombinācija.

Pokera kāršu pamatkombinācijas (kārtotas dilstoša secībā sākot no vājākās līdz stiprākai):
Royal Flush – stiprākā Pokera kāršu kombinācija. Tā sastāv no dūža, karaļa, dāmas, kalpa un kārti ar vērtību 10. Visām kārtīm jābūt no viena masta. Piemērs: A♥, K♥, Q♥, J♥, 10♥
Straight Flush – kombinācija ir izveidota, ja spēlētājam ir piecas vienas masts kārtis, kuras var sarindot secīgā kārtībā. Piemērs: 9♠, 8♠, 7♠, 6♠, 5♠
Four of a kind (kicker) – kombinācija izpildās, ja spēlētājam ir četras vienādas vērtības kārtis. Nav svarīgi vai kāršu masts ir vienāds. Piemērs: Q♥, Q♠, Q♦, Q♣,5♠
Full House – kombinācija sastāv no trīs vienādu vērtību kārtīm un divām citām vienādu vērtību kārtīm. Arī šeit nav svarīga mastu sakritība. Piemērs: K♠, K♥, K♦, 6♥, 6♣
Flush – kombinācija izpildās, ja spēlētājam ir piecas vienāda masta kārtis. Šajā kombinācijā, kāršu vērtībai nav nozīmes. Piemērs: 3♥, Q♥, 10♥, J♥, K♥
Straight – kombinācija sastāv no piecām kārtīm, kuras sarindotas secīgā kārtībā. Kāršu mastiem nav nozīmes. Piemērs: Q♥, J♠, 10♦, 9♠, 8♥.
Šeit jāpiebilst, ka šī ir vienīga kombinācija, kur dūzis var funkcionēt kā stiprākā kārts (A♦, K♠, Q♥, J♠, 10♦) vai kā vājākā kārts (5♥, 4♠, 3♦, 2♠, A♦). Tikai šādās kombinācijās.
Three of kind – kombinācija izpildās, ja spēlētājam ir trīs vienādu vērtību kārtis un divas savstarpēji nesaistītas kārtis. Mastu sakritībai nav nozīmes. Piemērs: Q♥, Q♦, Q♠, 7♠, 4♦
Two pair – kombinācija ir izveidota, ja spēlētājam ir divas vienādas vertības kārtis, divas citas vienādas vertības kārtis un viena nesaistīta kārts. Piemērs: 10♦, 10♠, K♥, K♦, 5♦
One pair – kombinācija sastāv no piecām kārtīm, kur divas ir vienādas vērtības kārtis, bet trīs ir savstarpēji nesaistītas. Mastu sakritībai nav nozīmes. Piemērs: A♥, A♦, 7♠, 4♦,5♦.
High card – to sastāda piecu kāršu kombinācija, kura neatbilst nevienai iepriekš minētajai. Ja šāda kombinācija ir diviem vai vairāk spēlētājiem, tad uzvar tas, kuram ir stiprākā kārts.

Vairāk informāciju par pokera spēli varat atrast šeit.